CONTES PREMIATS

ACTA DEL JURAT DEL  9è PREMI LITERARI DE “CONTES SOLIDARIS” I POESIA

 

Sant Quirze del Vallés, a 9 de Maig de 2018

 

Reunits  a la Biblioteca de Sant Quirze del Vallés

 

JURAT: Jaume Prat (envia informe, i excusa la seva assistència), Elisabeth Oliveras, Ma. Teresa Casas, Puri Carrazoni, Maite Pallach, Avelina Benito. 

SECRETARIA:  Laura Roger 

S’exposen, comenten i es delibera sobre les obres presentades i s’arriba per consens als següents premis:

 

CATEGORIES:

 

De 10 a 12 anys:  

Obra:   Marxa tranquil·la Amira

Autor: Alba Jiménez Avellaneda  

 

De 13 a 17 anys : 

Obra:  Dendi

Autor: Mario Camacho

 

ADULTS:  

Obra;   Nas de Pallassa  

Autor: Dolors Frigola Comas

 

POESIA :

Obra; Seria bo

Autor   Oriol Sola i Prat

 

De 10 a 12 anys – MENCIO ESPECIAL - :

Obra;  L’Orfenat

Autor:  Itziar Segalés

Els premis es comunicaran a partir del 17/5/18,  i es faran públics el 20 de maig de 2018, dins el festival de Contes de Rialles, es penjaran a la pagina web de la biblioteca i la pag web de L’Ateneu del Món. Els premis seran lliurats dins de la festa de Comerç Just i la banca Ètica 2018, el proper diumenge dia 27 de maig 2018 a les 12:00 hores,  al Parc de les Morisques de Sant Quirze del Vallés.

 

S’aixeca la sessió a les 19:00h, del 9 de maig de 2018.

Alba Jiménez Avellaneda

Marxa tranquil·la Amira

Mario Camacho

DENDI

Dolors Frigola Comas

Nas de Pallassa

Oriol Sola i Prat

Seria bo

Itziar Segalés

L'Orfenat