ACTA DEL JURAT DEL  6è PREMI LITERARI DE “CONTES I POESIA SOLIDARIS”

 

Sant Quirze del Vallés, a 13 de Maig de 2015

 

Reunits  a la Biblioteca de Sant Quirze del Vallés,

 

JURAT: Jaume Prat, Sílvia Peralta, Ma. Teresa Casas, Puri Carrazoni, Maite Pallach, Begoña Adroher

SECRETARIA:  Laura Roger

S’exposen, comenten i es delibera sobre les obres presentades i s’arriba per consens als següents premis:

 

CATEGORIES:

 

De 10 a 12 anys: 

Obra:  EMPRESONATS   

Autor: Andrea Adroher Estop

 

De 13 a 17 anys :

Obra:  PINTANDO VIVA   

Autor:  Elena  Azorín Ruiz 

 

ADULTS: 

Obra:  AMESEGUENALO  

Autor:   Marta Fos Ferré 

 

POESIA :

Obra:  SÒLIDA LLUM        

Autor:  Gemma Gelabert    

 

POESIA – MENCIO ESPECIAL - Juvenil:

Obra:  LA HISTORIA DELS DRETS DELS INFANTS             

Autor:  Lucia Mercader Colás

 

POESIA – MENCIO ESPECIAL - Senior:

Obra:   LA NATURA S’ABRAÇA I DANSA

Autor: Ma. Rosa Recasens i Ariza  

 

Els premis es faran públics el 15 de maig de 2015, es penjaran a la pagina web de la biblioteca i la pag web de L’Ateneu del Món.

 

Els premis seran lliurats dins de la festa del Comerç Just i la banca Ètica 2015, el proper diumenge dia 31 de maig 2015 a les 12,30 hores,  al Parc de les Morisques de Sant Quirze del Vallés.

 

S’aixeca la sessió a les 18:00h, del 13 de maig de 2015.