ACTA DEL JURAT DEL  7è PREMI LITERARI DE “CONTES I POESIA SOLIDARIS”

 

Sant Quirze del Vallés, a 18 de Maig de 2016

 

Reunits  a la Biblioteca de Sant Quirze del Vallés,

 

JURAT: Jaume Prat, Elisabeth Oliveras, Ma. Teresa Casas, Puri Carrazoni, Maite Pallach, Josep Busqueta

 

SECRETARIA:  Laura Roger

 

S’exposen, comenten i es delibera sobre les obres presentades i s’arriba per consens als següents premis:

 

CATEGORIES:

 

De 10 a 12 anys: 

Obra:     EL DESTÍ

Autor:    Jan Solé Casarramona

 

De 13 a 17 anys:

Obra:   CONCERT SOLIDARI

Autor:  Pau Ardiaca Romero

 

ADULTS: 

Obra:  GELATINA         

Autor:  Laia Palou Fons

 

POESIA:

Obra:   QUAN FENT FOGUERA HI QUEDA BRASA  

Autor:  Anna Martinez Sanchez

 

POESIA – MENCIO ESPECIAL:

Obra:  EL MÓN – Poesia-     

Autor:  Sergi Canals Roldan

 

 

 

Els premis es faran públics el 22 de maig de 2016, dins el festival de Contes de Rialles, es penjaran a la pagina web de la biblioteca i la pag web de L’Ateneu del Món.

 

Els premis seran lliurats dins de la festa de Som Comerç Just i la banca Ètica 2016, el proper diumenge dia 29 de maig 2016 a les 12,30 hores,  al Parc de les Morisques de Sant Quirze del Vallés.

 

S’aixeca la sessió a les 19:00h, del 18 de maig de 2016.