ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDIONARIA – ATENEU DEL MÓN

ACTA REUNIÓ,  en primera convocatòria.

04-11-2020  a les 20:00 hores.

 

Assistents: Carlos Manjarin, Tere Gonzalez, Laura Roger, Conxita Gimeno, Puri Carrazoni, Laura Clemente, Marisa Arias, Mercè Galiano, Neus Guillem, Assumpció Montserrat, Maite Pallach, Jaume Gómez, Alfons Bayona, Victoria Rodrigo , Montse Luque, Roser Navarro, Angel Del Rio, Ma. Rosa Caballin, Angelita Garcia.

 

 

1.-  REELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA => Actualització dels Estatuts.

 

Durant la reunió es fan una revisió dels càrrecs aprovats el 4 de novembre de 2015,  fa 5 anys, i segons els estatuts es dóna pas a la reelecció de nous càrrecs.

 

Es presenta una nova i jove candidatura que es aprovada per unanimitat, i que composa la nova: JUNTA DIRECTIVA ACTUAL.

 

  • PRESIDENTA:          LAURA CLEMENTE GARCIA – DNI 34763578K

  • VICEPRESIDENTA:  NEUS GUILLEM VACAS – DNI 44993524G

  • SECRETÀRIA:          MARISA ARIAS FRANCO – DNI 44986981Q

  • TRESORERA:           Ma. CONCEPCIÓ GIMENO GRANEL – DNI 46013921Y

 

S’agraeix la feina feta per la junta sortint, la seva dedicació i bona actuació.

 

2.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ.

 

Es crea la comissió de comunicació, que la composaran:

  • JERONIMO SANCHEZ que porta la gestió de la Web – Instagram – Reportatges de fotografies i vídeos.

  • MAITE PALLACH – que porta la gestió d’emails, comunicació amb els socis, redactat de la memòria anual, Facebook.

  • LAURA ROGER – que porta la comunicació amb la resta d’entitats municipals, amb l’Ajuntament, la difusió d’actes.

 

I sense més assumptes que tractar,  finalitza la reunió a les 21 hores. 

 

Sant Quirze del Vallès 4 de novembre de 2020.

PRESIDENTA                                                                                            SECRETÀRIA

ATENEU DEL MÓN                                                                                   ATENEU DEL MÓN