ACTA DEL JURAT DEL 10è PREMI LITERARI DE “CONTES I POESIA SOLIDARIS”

 

Sant Quirze del Vallés, a 8 de Maig de 2019

 

Reunits a la Biblioteca de Sant Quirze del Vallés

 

JURAT: Jaume Prat, Elisabeth Oliveras, Ma. Teresa Casas, -la representa la Berta Villarán- Mercè Mateu, Maite Pallach, Sergi de Dios.

 

SECRETARIA: Laura Roger

S’exposen, comenten i es delibera sobre les obres presentades i s’arriba per consens als següents premis:

 

CATEGORIES:

 

De 10 a 12 anys:

Obra: ESCLAU DE LA SOCIETAT

Autor: Manel Rodrigo

 

De 13 a 17 anys :

Obra: CAP BARCA A L’HORITZO

Autor: Alba Jiménez

 

ADULTS:

Obra; PARES

Autor: Joana Luna

 

POESIA :

Obra; MANS

Autor Montserrat Avellaneda

 

MENCIO ESPECIAL - Poesia:

Obra; BALENA

Autor: Berta Truyols

Els premis es comunicaran a partir del 09/05/19, es penjaran a la pagina web de la biblioteca i la pag web de L’Ateneu del Món. Els premis seran lliurats dins de la Festa de Comerç Just i les finances Ètiques 2019, el diumenge dia 19 de maig 2019 a les 12:00 hores, al Parc de les Morisques de Sant Quirze del Vallés.

 

S’aixeca la sessió a les 18.00h, del 8 de maig de 2019.

PREMIATS:

10-12 ANYS

13-17 ANYS

ADULTS

POESIA

Menció especial

POESIA