top of page

Els drets sexuals i reproductius a l'Índia

Exposició fotogràfica de la FUNDACIÓN VICENTE FERRER al Centre d'Atenció Primària de Sant Quirze del Vallès.

La mostra explica quins són els drets en matèria de planificació familiar a l'Índia i fa una breu radiografia sobre l'estat d'aquests drets a l'Índia rural, on treballa la Fundació. L'exposició també presenta l'estratègia de treball de la Fundació en aquest àmbit, detallant el projecte sanitari que s'hi duu a terme i presentant els resultats aconseguits fins la data.

bottom of page