top of page

Política de privacitat d’ATENEU DEL MÓN

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és Ateneu del Món  amb seu social al carrer Bages, 11  08192  Sant Quirze del Vallès Barcelona i NIF G65518805

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

La persona Delegada de la Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel  compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal d’Ateneu del Món,  o bé a l’adreça electrònica ateneudelmon@hotmail.com,  o bé deixar un missatge al contestador al telèfon 649636715.

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Ateneu del Món, o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis àmic o soci, participant de les nostres campanyes o bé que ens sol·licitessis informació sobre les activitats, iniciatives i campanyes d’Ateneu del Món.

En el cas que s’hagin facilitat les dades personals d’una tercera persona, és la exclusiva responsabilitat de qui ho faci d’haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona per a que les seves dades siguin tractades per nosaltres, havent-lo informat prèviament de tot el previst a l’article del reglament general de protecció de dades vigent.

La persona que cedeix a  Ateneu del Món la informació personal n’és el responsable de la seva veracitat i actualització de manera que no hi hagi informacions falses o inexactes que puguin suposar perjudicis a Ateneu del Món o a tercers.

Quines dades personals tractem?

Ateneu del Món,  només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal.

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:

– Nom
– Cognoms
– DNI
– Edat
– Idioma de preferència
– Correu electrònic
– Telèfon
– Adreça postal
– Aportació econòmica / compra realitzada

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

En cas que no es desitgis rebre informació a través dels perfils de les xarxes socials, hauràs de deixar de seguir a  Ateneu del Món  a l’esmentada xarxa social, i així automàticament es deixarà de rebre la informació a través d’aquest medi concret.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió principal de donar suport i ajudar els col·lectius dels nostres projectes internacionals tractem les dades dels nostres socis i sòcies, donant i voluntaris amb aquestes finalitats:

– Enviar informació sobre Ateneu del Món  per telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.


– Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, compra de productes de comerç just…)
– Invitar a actes o esdeveniments organitzats per Ateneu del Món.
– Realitzar enquestes de satisfacció.
– Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots contactar amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades d’Ateneu del Món a l’adreça postal (carrer Bages, 11, 08192 de Sant Quirze del Vallès -  Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (ateneudelmon@hotmail.com)  o bé deixar un missatge al contestador al telèfon 649636715

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb Ateneu del Món com associat, donant o voluntari, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Ateneu del Món,  similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Ateneu del Món i, un cop finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals.  Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, contactant amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades d’ Ateneu del Món a l’adreça postal (carrer Bages, 11, 08192 – Sant Quirze del Vallès Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (ateneudelmon@hotymail.com) o bé deixar un missatge al contestador al telèfon (649636715).

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

– Al nostre amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades d’ Ateneu del Món a l’adreça postal (carrer Bages, 11, 08192 – Sant Quirze del Vallès Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (ateneudelmon@hotmail.com) o bé deixar un missatge al contestador al telèfon (649636715).

– Davant de la Agencia Española de Protecció de Dates, tant a la seu electrònica com per correu postal.

Per qualsevol dubte sobre aquesta política de privacitat o sobre la gestió de les teves dades personal per part d’Ateneu del Món, pots contactar amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades amb el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades d’ Ateneu del Món a l’adreça postal (carrer Bages, 11, 08192 – Sant Quirze del Vallès Barcelona) o bé a l’adreça electrònica (ateneudelmon@hotymail.com) o bé deixar un missatge al contestador al telèfon (649636715).

bottom of page